کوبیدن تخم مرغ به سرمهاجراني در حين سخنراني در كنفرانس يونسكو و تروريست خطاب كردنش توسط يك معترض شجاع ايراني در شهر استكهلم سوئد

March 18, 2011
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *