دیشب بهنود رمضانی در محله نارمک میدان 22 توسط بسیجی ها کشته شد .

March 16, 2011

شرح کشته شدن بهنود رمضانی در چهار شنبه سوری توسط یک شاهد عینی از تهران دیشب بهنود رمضانی در محله نارمک میدان 22 توسط بسیجی ها کشته شد . حدود ساعت ده شب به وقت تهران وقتی که جوان ها به خانه هایشان بر میگشتند ,موتورهای بسیجی بهشون حمله کردند و با شوکر جوان ها رو میزدند و چون توی جیب های بهنود نارنجک های دست ساز بود ,همه نارنجک ها ترکید و بدنش تیکه تیکه شد ,شاید این فجیع ترین صحنه ای بود که در زندگی دیده باشم ,غیر از من چندین تا شاهد عینی دیگه هم آنجا بودند و با صدای جیغ ها و فریادهامون …

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *