زنگ خطر فاجعه اتمی ژاپن، قابل توجه طرفداران “حق مسلم ماست”

March 15, 2011

فاجعه زلزله 8.9درجه ای در مقیاس ریشتر و سونامی متعاقب آن در ژاپن تنها به کشته شدگان، زخمی ها و آوارگان ختم نشد.انفجار دومین نیروگاه اتمی این کشور در روز یکشنبه 13مارس 2011، زنگهای خطر را در سراسر جهان بصدا درآورد.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *