براي اولين بار در 17 اسفند : حضور ”فاطي كماندوها“در خيابانهاي تهران

March 9, 2011

کسایی که امروز در تظاهرات 17 اسفند شرکت کردند برای اولین بار شاهد حضور مزدوران بسیجی و باتوم به دستان «زن» با پوشش چادر بودند که ماسک به صورت زده بودند ..این زنان بسیجی با دسته ها 5 ..6…نفره در مسیر های اصلی تظاهرات از امام حسین تا آزادی مانند رو به روی دانشگاه تهران …تقاطع جمالزاده…رودکی و…..حضور داشتند که تا به حال در هیچ تظاهرات ضد حکومتی در ایران سابقه نداشته است…

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *