March 8, 2011

اصفهان: در خیابان میر تجمع اعتراضی مردم شکل گرفته است »
مزدوران در این حمله دفاتر و وسایل مغازه‌داران را با خود برده‌اند
تبریز: امروز با ادامه اعتصاب طلا‌فروشان، بازار تبریز صحنه درگیری بازاریان با مأمورانی بود …
نیروی انتظامی به‌شدت به مردم حمله می‌کند ولی جمعیت هم‌چنان ادامه می‌دهند و بر شمار آنها اض …
شیراز: جمعیت زیادی در خیابان ملاصدرا شعار «مرگ بر دیکتاتور» و «مبارک بن علی نوبت سید علی» …
مأموران انتظامی شماری از جوانان را دستگیر کرده‌اند اما تظاهرات ادامه دارد
تهران: در خیابان انقلاب جمعیت زیادی به سمت خیابان آزادی و اسکندری شمالی در حال تظاهرات و ر … »
تهران: در خیابان نواب درگیری میان مردم و مأموران جریان دارد
تهران: در خیابان جمالزاده برای متفرق کردن مردم از گاز اشک‌آور استفاده کرده‌اند
این در حالی است که در اطراف آنها مأموران امنیتی زیادی حضور دارند
تهران: در خیابان گرگان مردم شعار «مرگ بر دیکتاتور» و «مبارک بن علی نوبت سید علی» می‌دهند
تهران: در میدان محسنی جمعیت زیادی تجمع کرده و شعار می‌دهند
تهران: در شهرک اکباتان مردم از پشت‌بامها نارنجک صوتی بهسمت مأموران پرتاب می‌کنند
تهران: در میدان فردوسی و میدان انقلاب مردم در حال شعار دادن علیه رژیم هستند
تهران: در خیابان کارگر جمعیت زیادی حضور دارند و در حال شعار دادن هستند
خودروها به‌عنوان اعتراض شروع به بوق زدن کرده‌اند مأموران امنیتی تلاش می‌کنند آنها را متفرق … »
تبریز: امروز با ادامه اعتصاب طلا‌فروشان، بازار تبریز صحنه درگیری بازاریان با مأمورانی بود …
نیروی انتظامی به‌شدت به مردم حمله می‌کند ولی جمعیت هم‌چنان ادامه می‌دهند و بر شمار آنها اض …
شیراز: جمعیت زیادی در خیابان ملاصدرا شعار «مرگ بر دیکتاتور» و «مبارک بن علی نوبت سید علی» … مأموران انتظامی شماری از جوانان را دستگیر کرده‌اند اما تظاهرات ادامه دارد
تهران: در خیابان نواب درگیری میان مردم و مأموران جریان دارد
تهران: در خیابان جمالزاده برای متفرق کردن مردم از گاز اشک‌آور استفاده کرده‌اند
این در حالی است که در اطراف آنها مأموران امنیتی زیادی حضور دارند
تهران: در خیابان گرگان مردم شعار «مرگ بر دیکتاتور» و «مبارک بن علی نوبت سید علی» می‌دهند
تهران: در میدان محسنی جمعیت زیادی تجمع کرده و شعار می‌دهند
تهران: در شهرک اکباتان مردم از پشت‌بامها نارنجک صوتی بهسمت مأموران پرتاب می‌کنند
تهران: در میدان فردوسی و میدان انقلاب مردم در حال شعار دادن علیه رژیم هستند
تهران: در خیابان کارگر جمعیت زیادی حضور دارند و در حال شعار دادن هستند
خودروها به‌عنوان اعتراض شروع به بوق زدن کرده‌اند مأموران امنیتی تلاش می‌کنند آنها را متفرق …
تهران: در میدان محسنی در دوطرف خیابان پر از خودرو می‌باشد
تهران: در خیابان اسکندری به‌دلیل ازدحام جمعیت برای تظاهرات، مزدوران اقدام به تیراندازی هوا …
مخالفت آیت الله خامنه‌ای با طرح دولت احمدی‌نژاد برای احداث «باغ شهرها»: رهبر جمهوری اسلامی نسبت به پیامدهای اجرا…
مردم دلير شيراز علي رغم ضرب وشتم شديد , همچنان پابرجا ايستاده اند
سایت کلمه: موسوی و رهنورد به بازداشتگاه منتقل نشده‌ان… حكومت ديكتاتوري در استيصال , زنان چماقدار چادري رابراي سركوب وارد كرده است
حكومت ديكتاتوري در استيصال , زنان چماقدار چادري رابراي سركوب وارد كرده است

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *