حضور چشمگير مردم تهران در ميادين و خيابانها تودهني به حكومت ديكتاتوري

March 8, 2011

آژانس ايران خبـــــــــــــر: ناآرامي ها در ونك, مغازه ها را به تعطيلي كشاند
در تهران ميدان ونك شلوغ شده است. مردم و نيروهاي سركوب دولت, تا ساعت 7 عصر در ميدان حضور داشته اند به نحوي كه مغازه ها وادار به تعطيلي شدند.
خيابان كارون تهران نيز ناآرام است. مامورين هم علاوه بر مردم در آنجا حضور دارند. در پل گيشا حضور تجمعي از نيروهاي امنيتي مشاهده شده است.
ميدان محسني, پر از ماشين است و بسياري از ماشين ها در جاده در اعتراض به حضور ماموران امنيتي بوق خود را به صدا درآورده اند. مردم امروز با حضور در خيابانها بارديگرتودهني محكمي به حكومت ديكتاتوري زدند .

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *