پیام خانم نسرین قاسملو به مناسبت 8 مارس

March 7, 2011

دوستان گرامی، خواهران عزیز من!
امروز دست در دست هم همراه زنان دنیا جشن می‏گیریم.
اگر رژیم جمهوری اسلامی زندگی را بر همه‏ی مردم ایران سخت و مشکل کرده، پایگاه زن را تا حد بردگی پایین کشیده، در این میان مخصوصاً زنان کرد و ملل و اقلیت‏های دیگر با سرنوشت سختی دست به گریبانند.
این وضعیت نابسامان، شما را ناچار کرده که راه مبارزه را در پیش گیرید. مبارزه برای بدست آوردن حقوق برابر با نیمه‏ی دیگر انسانیت، مبارزه برای حقوق بشر و مبارزه برای آزادی کشورتان تلاش و کوشش و توانایی و صداقت شما را می‏طلبد. من نیز در این راه همراه شما بوده و همیشه همراهتان خواهم بود.
نسرین قاسملو

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *