شیراز از ساعت 18:30

March 1, 2011

در خیابان ملاصدرا با حضور مردم و با سردادن شعار های مرگ بر دیکتاتور اعتراضات خود را آغاز کردند. تعداد مردم در مقابل دانشگاه شیراز بسیار زیاد می باشد. به مردم بپیوندیم. فیلم ساعات اولیه امروز می باشد.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *