آتش زدن دو خودرو ون در نزدیکی میدان انقلاب توسط مردم . همین الان دو خودرو ون نیروی انتظامی توسط مردم به آتش کشیده شده

March 1, 2011

آتش زدن دو خودرو ون در نزدیکی میدان انقلاب توسط مردم . همین الان دو خودرو ون نیروی انتظامی توسط مردم به آتش کشیده شده
ساعت : 45 : 6
من از محل کارم براتون گزارش دادم
اینجا خیلی شلوغه

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *