در باره 10 اسفند و اطلاعیه شماره 4 شورای هماهنگی راه سبز امید

February 27, 2011

شورای هماهنگی راه سبز امید که هنوز معلوم نیست از چه کسانی تشکیل شده است در تازه ترین اطلاعیه خود جوانان پرشور اصلاح طلب را مخاطب قرار می دهد و فراخوان راهپیمایی 10 اسفند را صادر می کند. ظاهرا مشاوران عالی در تله وزیر اطلاعات رژیم حیدر مصلحی افتاده اند و برای جدا کردن خط اصلاح طلبان از ساختار

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *