‏اگر فیلم کوتاه آکاردئون ساخته جعفر پناهی را ندیده اید این فرصت طلائی را از دست ندهید. هشت دقیقه بیش نیست ولی گمان نمی کنم تا هشت سال دیگر اثر

February 23, 2011
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *