اعدام کاظمی و حاج آقایی توسط فاشیسم مذهبی

January 26, 2011

حزب سبزهای ایران این جنایات بیشرمانه را قویا محکوم می کند و به خانواده های کاظمی و حاج آقایی و همچنین سازمان مجاهدین خلق ایران تسلیت می گوید. بدون شک این اعدامها بر عزم جزم آزادیخواهان ایران برای سرنگونی فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران می افزاید

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *