کوچه، شعر زیبای فریدون مشیری

December 14, 2010

دکلمه ی شعر زیبا و جاودانه ی شاعر گرامی و زنده یاد، فریدون مشیری
روحش شاد، یادش همیشه پاینده باد

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *