شهلا جاهد را کشتند

December 1, 2010

دقایقی پیش در زندان اوین یک جنایت هولناک دیگر اتفاق افتاد. در حالیکه از ساعات اولیه صبح سه شنبه ٬ جلادان خبر اجرای حکم در ساعت پنج صبح روز چهارشنبه را به وکیل و خانواده شهلا جاهد اطلاع داده بودند٬ نبردی با ثانیه ها آغاز شده بود و شهلا ۲۴ ساعت را با بیم و اضطراب و با امید وناامیدی سرکرد.


او صبح روز سه شنبه در یک تماس تلفنی به من گفت که از همه کسانیکه برای نجات او تلاش کردند٬ تشکر میکند. او بسیار با روحیه بود و از همگان تشکر میکرد.
در پای چوبه دار آنگونه که خبر میرسد٬ او با صدای بلند گریه میکرد و چندین بار تعادل خود را از دست داده است.
شهلا همانگونه که خود گفت٬ قربانی بود. قربانی یک بند و بست کثیف پشت پرده٬ برای عدم پیگیری یک پرونده قتل و برای خاک پاشیدن به چشم همه در مورد قتلی که هیچگاه روی آن بررسی دقیق نشد.
بعد از قتل همسر ناصر محمد خانی ٬ حکومت اسلامی در صدد یافتن یک قاتل بود که او را بکشد و پرونده را مختومه اعلام کند چه کسی بهتر از یک زن که میتوانند از او تصویر شیطانی بسازند و علیه او فضا سازی کنند. آنها شهلا را شکار کرده و با شکنجه و آزار و اذیت بیرحمانه او را وادار به اقرار کردند و سپس حکم اعدام شهلا را صادر کردند. به اصطلاح قاضیان پرونده هیچگاه به ابهامات متعددی که وکلای پرونده مطرح میکردند٬ نیم نگاهی نیز نیانداختند و شهلا را بارها تا پای چوبه دار بردند. اگر او را از نه سال قبل نکشتند بدلیل اعتراضات بین المللی و اعتراضات گسترده در داخل ایران به این حکم وحشیانه بود. شهلا یک مورد شناخته شده بود و حکومت جرات نمیکرد او را اعدام کند. اکنون که نگاهها به ایران جلب شده و بدلیل کمپین جهانی نجات سکینه ٬ نفرت و انزجار بین المللی عمیقی علیه اعدام و سنگسار در دنیا در جریان است٬ حکومت اسلامی تصمیم گرفت ٬ یک زن سرشناس دیگر را که قبلا قصد اعدامش را داشت٬ بکشد تا نشان دهد که از کشتن دست نمیکشد.
این یک جنایت بیشرمانه و وحشتناک بود که جز نفرت و خشم عمیق مردم٬ چیزی برای جانیان در پی نخواهد داشت. حکومت اسلامی طوفان درو خواهد کرد. مردم ایران و این بار میلیونها نفر مردم دنیا دیدند که در ایران مشتی جلاد و جنایتکار سر کار هستند که به راحتی آب خوردن جنایت سازمان میدهند و با این جنایات نفس میکشند و ادامه حیات میدهند. دستگاه قضایی این حکومت٬ دستگاه سازمان دهی جنایت علیه مردم است. تصمیمات به اصطلاح قضات این دستگاه مبتنی بر هیچ استاندارد بین المللی نیست. بی عدالتی محض و تصمیمات سیاسی و سازمان دادن بیرحمانه قتل و جنایت ٬ عملکرد این دستگاه جنایتکار است.
کمیته بین المللی علیه اعدام از همگان دعوت میکند که خشم و انزجار خود را به یک حرکت بزرگ علیه رژیم تبدیل کنند. ما باید در همه جا به این جنایت وحشیانه اعتراض کنیم. باید نشان دهیم که حکومت اسلامی ایران با این جنایات نمیتواند برای خود عمر بخرد. ما این حکومت را نمیخواهیم و با نیروی خودمان میتوانیم این حکومت را به زیر بکشیم. این تنها راه مرهم نهادن به زخم عمیقی است که بر دل خانواده شهلا و شهلاها نهاده شده است. اینها مشتی جلاد و آدم کش هستند که برای زهر چشم گرفتن از مردم معترض ٬ شهلا جاهد را کشتند. اعتراض به این جنایت بیشرمانه را به اعتراض علیه حکومت اسلامی تبدیل کنید و در همه جا به این وحشیگری حکومت اسلامی اعتراض کنید!
مینا احدی سخنگوی کمیته بین المللی علیه اعدام
چهارشنبه ۱ دسامبر ۲۰۱۰
ساعت 4 به وقت اروپای مرکزی
minaahadi@aol.com
00491775692413

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *