اشتباه مجدد آمریکا در مشارکت جمهوری اسلامی در امور افغانستان

October 20, 2010

ریچارد هالبروک، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان اعلام کرد که رژیم ایران در
کنفرانس بررسی مسائل افغانستان که در رم پایتخت ایتالیا برگزار می شود، شرکت داده خواهد شد.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *