بكرترين نقطه دماوند نابود شد

September 11, 2010

بکر‌ترین منطقه دماوند دیگر برای حیات‌وحش امن نیست احداث جاده‌ مال‌رو به پایان رسیده و جبهه غربی دماوند به جبهه جنوبی متصل شده است. احداث این جاده زندگی حیات‌وحش منطقه را با مشکل مواجه می‌کند و در واقع بکر‌ترین منطقه دماوند دیگر برای حیات‌وحش امن نیست.


آفتاب: یک فعال محیط‌زیستی گفت: احداث جاده‌ مال‌رو به پایان رسیده و جبهه غربی دماوند به جبهه جنوبی متصل شده است. احداث این جاده زندگی حیات‌وحش منطقه را با مشکل مواجه می‌کند و در واقع بکر‌ترین منطقه دماوند دیگر برای حیات‌وحش امن نیست.
جلال مومنی گفت: من دیروز از منطقه‌ای از دماوند که در آن جاده مال‌رو احداث شده است، بازدید کردم. این جاده مال‌رو از پناهگاه سیمرغ در جبهه جنوبی در ارتفاع چهار هزار و 100 متری آغاز شده و این پناهگاه را به جبهه غربی وصل کرده است. این جاده به عرض یک متر و حدود 10کیلومتر است.
او ادامه داد: این مسیر باعث شده پناهگاه امن احشام منطقه مانند کل و بز از بین برود و این منطقه که یکی از بکرترین مناطق دماوند به حساب می‌آمده و در واقع پناهگاه حیات‌وحش بوده دیگر برای حیات‌وحش منطقه امن نیست.
این فعال محیط‌زیستی توضیح داد: با احداث این مسیر مال‌رو حیات‌وحش منطقه آرامش خود را از دست می‌دهند، زیرا هم با دیدن کوهنوردان رم می‌کنند و هم زباله‌هایی که در این منطقه جمع می‌شود، محیط‌زیست منطقه را به خطر می‌اندازد و در واقع بکر‌ترین منطقه دماوند در حال نابودی است.
مومنی در پاسخ به این سئوال که آیا در بازدیدی که داشتید کار همچنان ادامه داشت یا متوقف شده بود؟، گفت: کار تمام شده است و جاده کشیده شده و با احداث این جبهه مال‌رو، جبهه غربی به جبهه جنوبی متصل شده است.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *