آژانس در گزارش جدید خود از برنامه هسته ای رژیم ایران ابراز نگرانی کرد

September 6, 2010

آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش اخیر خود اطلاع می دهد که رژیم ایران به میزان 15% نسبت به ماه مه میزان اورانیوم کم غنای خود را افزایش داده است. این گزارش محرمانه که “خبرگزاری “رویترز” اقدام به انتشار بخش هایی از آن نموده روز دوشنبه منتشر شده است.
بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی، در حال حاضر جمهوری اسلامی از 2,8 تن اورانیوم 3,5% در برابر 2,43 تن در ماه مه برخوردار است. در این گزارش تاکید شده که این مسئله نشان دهنده آنست که تهران به اجرای برنامه هسته ای خود به رغم تحریم های شدید بین المللی ادامه می دهد.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *