حقایقی در باره لابی جمهوری اسلامی در آمریکا -قسمت دوم

March 12, 2010

قسمت دوم: در این فیلم آقای حسن داعی به سوالاتی در مورد لابی جمهوری اسلامی در آمریکا، نحوه تشکیل آن، باب نی و رابطه تریتا پارسی با وی با اسناد و مدارک پاسخ می گوید.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *