تیراندازی در مرز و کشته شدن یک جوان هجده ساله

January 15, 2010

ک نوجوان در منطقه مرزی به ضرب گلوله نیروهای مرزبان به قتل رسید و همزمان تعداد هشت شهروند مرزنشین به ضرب گلوله زخمی و سپس دستگیر شدند.
به گزارش کمیته کردستان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز جاری “خالد احمدی” نوجوان 18 ساله اهل روستای “ماریخاپی” از توابع سوما که قصد عبور از مرز را داشت مورد تیراندازی نیروهای نظامی مرزبان قرار گرفت و در دم جان سپرد. در همین زمان و منطقه تعداد هشت شهروند مرزنشین دیگر با خشونت و تیراندازی نیروهای انتظامی اکثراً به صورت زخمی دستگیر شدند. علیرغم پیگیری خانواده ها کماکان مرزنشینان مورد اشاره در بازداشت به سر می برند،

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *