گردهمایی بمناسبت روز دانشجو توسط انجمن رنگ انتخاب دمکراتیک

December 4, 2009

در این روز آقایان دکتر کاظم موسوی از حزب سبز ایران، آقای کریستیان سیمرمن مدیر دفتر حقوق بشر و اقلیتها در برلین، و همچنین سخنگوی انجمن رنگ انتخاب دموکراتیک به سخنرانی می پردازند.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *