«هشدار آمریکا به چین درباره حمله اسرائیل به ایران»

November 26, 2009

ممکن است اسرائیل ایران را بمباران کند که به بحران در حوزه خلیج فارس منتهی می‌شود؛ این بحران نیز به نوبه خود برای چین، که اقتصادش خود تشنه نفت است، بحران‌آفرین خواهد شد.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *