تلفات حوادث رانندگى در ايران؛ بيش از ۱۲ هزار کشته طی شش ماه

November 4, 2009

بر اساس آمار منتشر شده از سوی وزارت راه و ترابری ایران، تنها در شش ماهه نخست سال جارى بيش از دوازده هزار نفر در سوانح رانندگى و تصادفات جاده ای ایران جان خود را از دست داده‌اند.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *