تولد ترور فیلمی از منصور قدرخواه

October 6, 2009

خلاصه :


دنیای ما با چالشهای متعددی روبروست که بود و نبود آن را تهدید میکند.
بحرانهای رو به افزایش اقتصادی مشکلات عدید و چندجانبه ایی بوجود آورده و بسیاری از تلاشها برای پایان دادن به این بحرانها راه بجائئ نبرده است.
در کنارمشکلات بی شمار اقتصادی (که روزانه صدها هزار نفر قربانی بی نام و نشان وخاموش میگیرد) مشکل بسیار عظیم محیط زیست و نابودی ذخایر طبیعی با وجود شناخت از آن همچنان با شدت و حدت کامل رو به پیشروی است. با بالا رفتن گرمای جهانی چند دهه دیگر قطبهای شمال و جنوب کاملا نابود خواهند شد و سطح آب در جهان بالا خواهد رفت و بسیاری از کشورها و مناطق جهان به زیر آب خواهند رفت. این گرما جهانی تاثیرات غیرقابل پیش بینی بدنبال خواهد داشت. در کنار این مشکلات ، سیاست های بعد از 11 سپتامبر 2001 و جنگ بر علیه تروریسم به بن بست کشیده شده است و این مخربترین و خطرناکترین پدیده تاریخ بشری یعنی ایدئولوژی فاشیسم مذهبی همچنان در اقصا نقاط جهان تنوره میکشد و دنیای غرب در مقابلش بدلیل عدم شناخت در استیصال بسر میبرد.
بسیاری سعی میکنند که این چالشها و خطرات را در ارتباط با همدیگر نبینند چرا که ارتباط این مقولات سیاستها و تاریخ بسیاری از کشور ها را زیر سئوالهای اساسی میبرد .
نگارنده عمیقا معتقد است که همه اینها در ارتباط با همدیگر هستند. یعنی ارتباط اقتصاد ، محیط زیست ، تروریسم در حقیقت مسئله تامین و تسلط بر انرژی در جهان میباشد. و اگر با این بحرانها بشریت برای ادامه حیات خود بخواهد بصورت اصولی و پایه ایی مقابله کند باید آنرا با دقت بشناسد.
منصور قدرخواه مایل است که در یک پروژه که فیلمی است بنام تولد ترور ارتباطات تاریخی اینان را برشمارد و سیاستهایی که دنیای ما را به این روز کشانده با فاکتهای مشخص نشان دهد.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *