مسئولان دولتی جنگل ها را تخريب و به واحدهای مسکونی تبديل می کنند

October 6, 2009

يكي از دو نهالستان چهار‌محال ‌و بختياري كه در شهرستان لردگان واقع شده، بر اثر تصميم‌گيري مسئولان استان، تخريب و تبديل به واحدهاي مسكوني مي‌شود.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *