نشست محيط زيست در تايلند گشايش يافت

September 28, 2009

نمايندگان ۱۹۰ کشور برای بحث و رايزنی درباره معاهده جديد ِ مقابله با گرمايش هوا در بانکوک، پايتخت تايلند گرد آمده اند. اين نشست که تا نهم اکتبر ادامه خواهد داشت، آخرين اجلاس بزرگ در اين زمينه تا پيش از جلسه وزيران محيط زيست جهان در دانمارک است. در نشست دانمارک در ماه دسامبر قرار است معاهده نهايی برای جايگزينی پيمان کیوتو، تدوين شود.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *