احمدی‌نژاد ننگ کشور خود است

September 19, 2009

سخنان احمدی‌نژاد در روز قدس واکنش شدید کشورهای غربی را در پی داشت. رئیس‌جمهور ایران در حالی دست به انکار مجدد هولوکاست ‌زد که هزاران نفر از مردم معترض به نتایج انتخابات در تهران و دیگر شهرها، علیه وی شعار می‌دادند.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *