سه روز به پایان ضرب الاجل هسته ای؛ ایران با رهبری خامنه ای به کجا می رود؟

September 16, 2009

در حالی که تنها سه روز به پایان ضرب الاجل ریاست جمهوری امریکا برای توقف برنامه غنی سازی ایران باقی است، سخنان روز جمعه آیت الله علی خامنه ای بر پیچیدگی های پرونده هسته ای ایران و آینده رابطه ایران و امریکا افزود، تا تمام نگاهها که پیش از این به رفتار حکومت ایران و سیاست خارجی آن بود تا با اتخاذ سیاستی مصالحه جویانه از تنش های موجود در رابطه ایران و غرب بکاهد، اینک به امریکا و کشورهای عضو 5+1 دوخته شده است، تا تصمیم آنها را به نظاره بنشیند.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *