علت قطع ناگهانی پخش زنده رای اعتماد!

September 4, 2009

در حالی که اخذ رای اعتماد در مجلس در جریان بود ، یکی از نمایندگان ضمن مراجعه ‏به لاریجانی با لحنی طنزگونه از زمان اعزام صندوق های سیار به مناطق صعب العبور ‏از وی پرسید. ‏
اما پیش از اینکه رئیس مجلس به این شوخی جواب دهد، همزمان یکی از اعضای هیات رئیس با ابراز نکته جالبی گفت: “تقلب نمی شود ها”.
وی در ‏ادامه با خنده گفت: “تقلب کنید، می بریم کهریزک ها!”‏

در پی پخش مستقیم این سخنان از تلویزیون ، بناگاه ، برنامه زنده شبکه یک قطع شد.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *