زمینه چینی برای سرکوب دانشجویان

September 1, 2009

ولی فقیه در صحبتهای روز یکشنبه 8 شهریور خود برای سرکوب دانشجویان و یورش به دانشگاهها زمینه چینی کرد.
زینت میرهاشمی


نگرانی از بازگشایی دانشگاهها و تجمع دانشجویان بعد از رویدادهای اخیر در صحبتهای علی خامنه ای موج می زند. تشویش و نگرانی برای رژیم تا جایی است که خامنه ای صحنه دانشگاه را به «جنگ و مبارزه نرم» تشبیه کرد و از کارگزارانش خواست که در این جنگ پیروز شوند.
علی خامنه ای طبق شیوه همیشگی، با حمله به فرهنگ غربی، فرهنگ غالب بر دانشگاه و نیز رشته های علوم انسانی را غیر اسلامی دانست.
خامنه ای درسهای رشته انسانی را خطری برای نظام دانست. وی نگرانی خودش را از تحصیل 2 میلیون دانشجو در رشته های علوم انسانی ابراز داشت و این علوم را پایه هایی برای کشاندن دانشجویان به سکولاریسم دانست. خامنه ای علوم انسانی تدریس شده در دانشگاهها را عامل دوری دانشجویان از دین و مبانی دین دانست. وی خواستار رسیدگی و برچیده شدن این علوم از دانشگاهها توسط دولت، مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی شد.
حرفهای ولی فقیه پیامی آشکار برای سرکوب دانشجویان و پیامی برای پیشبرد ارتجاع فرهنگی است.
رویدادهای اخیر، در فاصله بسته شدن دانشگاهها و تا بازگشایی مجدد آن، شرایط جدید و پر التهابی را در مناسبات بین دانشجویان و رژیم به وجود آورده است.
خامنه ای که در نماز جمعه روز 29 خرداد، فرمان سرکوب مردم قیام کننده را صادر کرده بود بار دیگر با سخنرانی اش در آستانه باگشایی مدارس و دانشگاهها زمینه های سرکوب را پی ریزی کرد. وی با این سخنان از یک طرف مخالفانش را به سرکوب تهدید کرد و از طرف دیگر نیروهای لباس شخصی و پاسداران را برای سرکوب هر گونه حرکت اعتراضی دانشجویان تشویق کرد.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *