حسن نمازي يكي از سياستمداران ايراني الاصل آمريكا به جرم كلاهبرداري بازداشت شد

September 1, 2009

دستگیری حسن نمازی
مقاله فارسی حسن داعی بهمراه یک ویدئو از تلویزیون بلومبرگ

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *