انتقاد خامنه ای از تحصیل دو میلیون دانشجو در رشته های علوم انسانی

August 31, 2009

رهبر جمهورى اسلامى از مدافعان جدى و سرسخت اسلامى كردن دانشگاه ها و بازبينى در دروس رشته هاى علوم انسانى است كه به گفته او از تئورى هاى غربى نشات گرفته و مروج سكولاريسم دينى است.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *