یک بیماری مرموز, در باره دستگیری حسن نمازی

August 26, 2009

امروز سه شنبه، حسن نمازی بجرم جعل سند برای دریافت یک وام 74 میلیون دلاری از بانک، دستگیر و روانه زندان شد. فردا قرار است که وکلای وی با پرداخت 20 میلیون دلار وثیقه وی را آزاد کنند. البته ایشان قبلا 74 میلیون دلار را به بانک برگردانده ولی اصل جرم یعنی تقلب بر سر جای خود باقی است.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *