دفن ۴۴ جسد بی‌نام در بهشت زهرا در گرماگرم اعتراض‌ها

August 23, 2009

وب سايت خبری «نوروز»، نزديک به جبهه مشارکت ايران اسلامی، یکی از احزاب اصلاحطلب، از دفن پيکر دهها نفر از شهروندان تهرانی در قطعه ۳۰۲ گورستان بهشت زهرا خبر داده

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *