به همه اطلاع رساني كنيد كه دكتر ملكي را به زور بردند

August 23, 2009

دکتر محمد ملکی: اگر زیر دست شما بمیرم، پیش این جوان‌ها سربلند می‌شوم

دويچه وله : دکتر محمد ملکی، رییس پیشین دانشگاه تهران، صبح روز شنبه دستگیر شد. ماموران امنیتی، دیسک کامپیوتر، کتابها و دستنوشتهها، رسیور ماهواره و گوشی موبایل وی را نیز با خود بردهاند. دکتر ملکی سرطان دارد و ۷۶ ساله است.گفتگو با خانم قدسی میرمعز، همسر دکتر ملکی

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *