جزپیات تازه در مورد کشف ترانه موسوی از سیمای حکومت اسلامی

August 13, 2009

برنامه دروغ پرداز 30/20 که از شبکه دو پخش شد ، آنها گفتند در تهران فقط 3 نفر ترانه موسوی دارند ، که دو تای آنها در حال حاضر در خارج کشور هستند و یکی شان هم 40 ساله است به کمک یکی از دوستان که نخواست نامش فاش شود ،آمار کاملی از اشخاصی به نام ترانه موسوی که ساکن تهران هستند به دست آمد ، در این آمار 645 ترانه موسوی در سراسر کشور وجود دارد که 114 نفر آنها ساکن تهران هستند !

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *