دولت ترکیه پول های دزدی شده مردم ایران را به خزانه ى خويش واريز كرده است

July 31, 2009

جالب اينكه رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه چندى پيش در يك كنگره ى حزب خود (عدالت و توسعه) طى سخنانى به اين امر اشاره كرد كه در “در فضاى بحران آلود اقتصاد كنونى جهان و گريز سرمايه داران از سرمايه گذارى، به يكباره بخت به تركيه روى آورده و سرمايه ى هنگفتى نصيب اين كشور شده است”

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *