آقای گنجی ! دروغ چرا ؟

July 25, 2009

چند روزی است به بهانه پشتیبانی از رستاخیز مردم ایران ، در مقابل ساختمان سازمان ملل در شهر نیویورک آمریکا تجمعی برگزار می شود . این تجمع که با سر و صدای فراوان ، مردم را به شرکت در آن فراخوانده اند ، از سوی « اکبر گنجی » ترتیب داده شده است و کسانی مانند چند خواننده و هنرپیشه صاحب نام ایرانی و شماری از ایرانیانی که در همه سی سال گذشته ، نامشان را در میان لابی های رژیم ننگین اسلامی می دیدیم ، مورد حمایت قرار گرفته است .


در اینجا کاری به نام های افراد معلوم الحالی نداریم که خود را در صف نخست تدارک دهندگان این سری از گردهمایی ها جای داده اند . فرض هم می کنیم که قصدشان همچنان زنده نگاه داشتن جمهوری اسلامی نیست ( چه فرض محالی ! ) و این خیال را هم از خود دور می کنیم که باز هم می خواهند با راه اندازی این قبیل تجمعات پر حرف و حدیث ، جنبش مردم ایران را آنگونه تبلیغ کنند که « نه سیخ بسوزد و نه کباب » .
حتا کاری نداریم که اکبر گنجی – که از چنگ دژخیمان ِ تمامت خواه گریخته است و به دنیای آزاد پناه برده است – چرا آوردن پرچم شیر و خورشید را ممنوع نموده است . تا جایی که یکی از برجسته ترین استادان ایرانی ساکن آمریکا ناچار شود در آنسوی خیابان و به دور از جمع ایرانیان بایستد . زیرا که با خود پرچم شیر و خورشید داشته است و حاضر نبوده آن را کنار بگذارد .
اگرچه همین حرکت زیبای دکتر سیامک شجاعی ، به چشمان تیزبین اندیشه ورزان فهماند که تفرقه اندازی میان ایرانیان همواره از سوی مسوولان رژیم حاکم بر ایران و دنبالچه هایشان در برون مرز ، شکل گرفته است و هم میهنان شریف برون مرز ، همواره دست پیوند به سوی هموطنان شان در خاک مادری دراز نموده و می نمایند .
از این هم می گذریم . ولی آقا « گنجی » باید پاسخی مهمتر بدهند . این که چرا در لیست بزرگی که در روبروی سازمان ملل نصب کرده اند نامهایی را نوشته اند که اصلا پایشان به زندان نرسیده و مطلقا در زندان نیستند . چرا باید اکبر گنجی به چنین دروغی دست بیازد ؟
مثلا نام آقای کریم ارغنده پور . من با این فرد در لندن زمانی آشنا شدم که برای درمان بیماری فرزندش به این شهر سفر کرده بود . بالطبع وقتی نامش را در فهرست پشت سر اکبر گنجی در تلویزیون دیدم ، کنجکاو شدم چرا باید او را بازداشت کرده باشند . چون در دوره حضور ایشان در لندن فهمیدم که او جزء مخالفان رژیم نیست و مانند بسیاری کنج عافیت نشینی را به چالش با « دیو » خونخوار ترجیح می دهد . البته ناگفته نماند که ایشان هم مانند دیگر رفقایش بدش نمی آید که این رژیم به سود او و دوستان اش اصلاح شود . از همین رو هم هست که گاهی نامش در میان اصلاح طلبان دیده می شود ؛ ولی نه از آن اصلاح طلبانی که سَری پر سودا داشته باشد .
به هر حال ، بدیهی است وقتی نام او را دیدم کوشیدم از طریق دوستان در داخل کشور موضوع را پیگیری کنم که چه شده این مرد عافیت طلب را هم بازداشت کرده اند .
دوستان باخبرم کردند که ایشان هرگز نه در تظاهرات مردمی بوده و نه بازداشت شده است . بنا بوده روزنامه ای راه بیفتد که او سردبیرش بشود که اصلا روزنامه راه نیفتاد .
واقعا که !
برای اطمینان از سخنان اقوام و آشنایان همه سایت های مربوط به رژیم را هم زیر و رو کردم ؛ سایت نوروز و غیره . همگی شان فهرست بازداشت شدگان جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و روزنامه نگاران را ثبت کرده اند . ولی در هیچ جا نام مورد نظر من نبود .
اکنون این پرسش برایم پیش آمده که آیا نامهای دیگری هم که در فهرست چند صد نفره تجمع نیویورک نوشته شده ، واقعی است و همگی آن ها بازداشت شده و در زندان هستند ؟ یا آن که نامشان نوشته شده که در آینده ایران و پس از فروپاشی رژیم دینی ، به دلیل داشتن سابقه زندان سیاسی ، به پُست و مقام برسند و دیگر بار ایرانیان میهن دوست راستین را که سالها غربت را تاب آورده اند و درس خوانده اند و تخصص کسب کرده اند ، به کنار زده و مهجور بگذارند ؟ و خود معرکه گردان امور بشوند و باز هم آش همان آش بشود و کاسه همان کاسه ؟
آقای گنجی باید توضیح بدهد هدف از انتشار نامهای دروغ چیست ؟ گفته اند پرچم شیر و خورشید نیاورند ، گفته اند شعارهای براندازانه ندهند ، شرکت کنندگانی چون دکتر سیامک شجاعی پذیرفته اند که این خواسته را زیرپا نگذارند و با آن که دلشان برای ایران می تپد ، در آنسوی خیابان بایستند و به شرایط تحمیلی تن در دهند که اصل تجمع به سود ایرانیان درون مرز آسیب نبیند . ولی نامهای دروغ برای چیست ؟
اکبر گنجی باید با صراحت به این پرسش ، پاسخ بدهد . اگرنه ، تردید نخواهیم داشت که همه آنچه به عنوان همدلی با ایرانیان درون مرز صورت می گیرد ، معرکه ای بیش نیست و دستاویزی است برای بقای رژیم جهنمی اسلامی . رژیمی که به زعم ایشان باید بماند و تنها رهبری و رییس جمهورش عوض شود ، بی آن که حقوق اساسی و انسانی ملت ایران به آنها باز گردانده شود .
دکتر سیامک شجاعی

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *