مژگان جمشيدي ، خبرنگار شجاع زيست محيطي ايران

January 4, 2007

جناب آقای رییس‌جمهور!
شما که همیشه پشت به دماوند سخن می‌گویید، ‌برای یکبار هم که شده رو به دماوند بایستید تا دشت بی‌نظیر لار و همای افسانه‌ایش را ببینید، بلکه از احداث این جاده منصرف شوید.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *