مناظره حسن داعی با دکتر علیرضا نامور حقیقی

July 24, 2009

روز شنبه 18 جولای تلویزیون صدای آمریکا برنامه دو روز اول.
موضوع برنامه: جنش مردم ایران و سیاست های آمریکا

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *