من نمرده ام ولی…

June 30, 2009

هیچ وقت محبت اون خانواده رو فراموش نمیکنم نه من بقیه هم همینطور خودشون ناراحت بودند که نتونستند اونهای دیگه رو بیارن تو خونه ! ولی از محبتی که کردند بارها گریه کردم . من نمرده ام ولی ای کاش مرده بودم و صحنه کشتن ندا رو نمیدیدم ! …از دوستانی که تواین چند روز پیغام گذاشتند و نگرون بودند هم خیلی ممنونم زنده باد ایران

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *