ایران بان: فرشته قاضی

June 20, 2009

:خامنه ای به موسوی: یا پذیرش نتایج یا ترک ایران
ها آرتز می نویسد خامنه ای به موسوی اولتیماتوم داده است که یا به نتایج انتخابات تن می دهد و یا ناچار بزندگی در تبعید و خروج از ایران است. پیشتر خامنه ای از موسوی خواسته بود در نمازجمعه در کنار او بایستد همچنانکه او مردم را به وحدت ملی فرامی خواند. ولی موسوی تسلیم آن نشد
اشتباه مهلک خامنه ای این است که تفاوت بین یک یزدی ترسو مانند محمد خاتمی و یک ترک و یک لر غیرتی را نمی داند. موسوی و کروبی همه هویتشان غیرتشان است اگر غیرتشان را از آنها بگیری هیچ نخواهند داشت. این است تفاوت خاتمی با این دو نفر

Share

2 Responses to ایران بان: فرشته قاضی

  1. Anonymous
    July 3, 2009 at 9:18 am

    لطفا به خاتمی توهین نکنید

  2. rezq
    August 20, 2009 at 9:58 am

    لطفا به خاتمی توهین نکنید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *