تظاهرات تهران ميدان توپخانه پنجشنبه 28خرداد

June 19, 2009

در تظاهرات روزهای قبل مردم خواستار ابطال انتخابات بودند ولی امروز در تظاهرات تهران ميدان توپخانه پلاکاردهای بسیاری دیده میشد که مردم خواستار انتخابات آزاد شده بودند

Share

One Response to تظاهرات تهران ميدان توپخانه پنجشنبه 28خرداد

  1. زیبا
    April 19, 2010 at 12:15 pm

    29 خرداد 88 تابو شکست از روی پلاکارد ها یی که مردم حمل میکردند مشخص است .به امید ایرانی آزاد و بدون ظلم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *