“با کشورم چه رفته ست”

June 12, 2009

پیرامون نمایش “انتخابات” جنایی- خنده دار دهمین دورۀ ریاست “جمهوری”

۱.حکومت اسلامی برای تداوم خود، با نمایش مناظره های تلویزیونی نامزدهای ریاست “جمهوری” دست به ابتکاری زد که بیش از همه، واقعیت دهشتناک سران رژیم را در برابر دیدِ میلیون ها بیننده، آشکار کرد.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *