فیلم :افشا گری های آقای حسن داعی در مورد لابی های رژیم ایران در آمریکا

April 15, 2009

فیلم ، تحقیق و گزارش در باره‌ی شبکه‌ی لابی ملایان در کانون دوستداران فرهنگ ایران در واشنگتن توسط آقای حسن داعی …
قسمت ۱ و قسمت ۲ و قسمت ۳ و قسمت ۴ و قسمت ۵ و قسمت ۶

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *