پرز ایران را به حمله نظامی تهدید کرد

April 13, 2009

شيمون پرز، رئيس جمهوری اسرائيل، روز يکشنبه در مصاحبه ای با يک راديوی اسرائيلی گفت که «در صورت شکست مذاکرات ديپلماتيک در مورد برنامه هسته ای ايران، اسرائيل احمدی نژاد را مورد حمله قرار می دهد.»

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *