سیاست اوباما در رابطه با حکومت ایران

March 25, 2009

حسن داعی
حسن داعیپیام نوروزی باراک اوباما به ایرانیان و پیشنهاد حل و فصل اختلافات با جمهوری اسلامی،1 بار دیگر این پرسش رابرجسته تر میکند که سیاست آمریکا در رابطه با جمهوری اسلامی چیست؟ آیا واشنگتن در حال فراهم کردن زمینه های یک سازش یا معامله با جمهوری اسلامی است؟ آیا غرب به دستیابی ملایان به سلاح هسته ای رضایت خواهد داد؟ احتمال حمله نظامی اسرائیل تا چه میزان جدی است؟

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *