چوب حراج به جنگل هاى ايران

March 13, 2009

واگذارى اراضى جنگل هاى شمال در قطعات يك هكتارى به صورت اجاره هاى 99 ساله به افراد بلامانع اعلام مى شود.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *