آب تهران؛ رتبه اول آلودگي به نيترات در كشور

January 25, 2009

مديركل محيط‌زيست استان تهران با اعلام اين مطلب به مهر اظهار داشت: هم‌اكنون آب شرب مناطق جنوب و جنوب شرقي تهران كه از آب‌هاي زيرزميني تامين مي‌شود، داراي درصد بالايي از نيترات بوده و سلامت مردم اين مناطق را تهديد مي‌كند.


درصد نيترات موجود در آب‌هاي تهران بالاتر از حد استاندارد است و پايتخت ايران از اين نظر در رتبه اول كشور قرار دارد
مديركل محيط‌زيست استان تهران با اعلام اين مطلب به مهر اظهار داشت: هم‌اكنون آب شرب مناطق جنوب و جنوب شرقي تهران كه از آب‌هاي زيرزميني تامين مي‌شود، داراي درصد بالايي از نيترات بوده و سلامت مردم اين مناطق را تهديد مي‌كند.
محمد باقر صدوق افزود: سنجش‌ها و اندازه‌گيري‌هايي كه در مورد ميزان نيترات آب‌هاي شهرهاي مختلف كشور صورت گرفته، گوياي آن است كه پس از تهران، آب شهرهاي مشهد و اراك بيشترين درصد نيترات را دارد و اين موضوع نگراني‌هاي مسئولان را در حوزه‌هاي مختلف عميق‌تر مي‌كند.
مديركل محيط‌زيست استان تهران در ادامه تاكيد كرد: افزايش درصد آلاينده نيترات در آب‌ها عوارض شديدي از نظر سلامت ايجاد مي‌كند كه اين عوارض گاه قابل جبران نيستند.
آلودگي حاد خاك
محمد باقر صدوق پيش از اين نيز خبر از آلودگي شديد خاك تهران داده و گفته بود از آنجا كه آلودگي خاك پايتخت مشهود نيست، مورد توجه قرار نمي‌گيرد، اما اين آلودگي بسيار حاد است.
مديركل محيط‌زيست استان تهران مناطقي مانند اطراف پالايشگاه تهران و يا كهريزك را از مناطقي عنوان كرده بود كه از نظر آلودگي خاك در وضعيت بحراني قرار دارند

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *