خسارات مالی و جانی آتش سوزی در زندان اوین

January 23, 2009

سه انبار اصلی زندان اوین دچار حریق شد و تعدادی از زندانیان شاغل در این اماکن دچار صدمات جسمی گردیدند.


صبح روز جاری بنا به دلایل نامعلومی ، انبارهای اصلی زندان اوین طعمه حریق شد. این آتش سوزی که با شدت بالایی همچنان ادامه دارد به 3 انبار اصلی این زندان که محل نگهداری کالاهای تولیدی و مواد غذایی می باشد خسارات زیادی وارد نموده است و دود ناشی از این آتش سوزی فضای منطقه را پر نموده .
تعدادی از زندانیان بندهای کارگری این زندان که همچون روزهای دیگر در محلهای کاری خود منجمله انبارهای مذکور حاضر بوده اند بر اثر عوارض ناشی از استنشاق دود و همچنین سوختگی به درمانگاه داخلی زندان منتقل شدند. از تلفات احتمالی این آتش سوزی کماکان اطلاعی در دست نیست.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *