به تاراج بردن اموال دست فروشان توسط نیروهای شهر داری در همدان

January 10, 2009

هر گاه از اطراف میدان امام همدان و خیابانهای منتهی به آن مثل اکباتان ،بابا طاهر، شهدا و شریعتی عبور کنیم اولین و عمده ترین و البته معمول ترین صحنه ای که چشم هر عابری را به خود جلب می کند هیاهو و شلوغی دست فروشان می باشد .

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *